Ģertrūde Gavrilova

Ģertrūde Gavrilova

Dr. Ģertrūde Gavrilova (Kļaviņa)
Vadošā pētniece

Darba vieta

LU Bioloģijas institūts
Botānikas laboratorija
Miera iela 3
Salaspils, LV-2169
Tālr.: (371) 7945438
Fakss: (371) 7944986
E-pasts: gga@email.lubi.edu.lv

Dzimšanas gads un vieta

1934. gada 16. februāris, Daugavpils, Latvija

Intereses

 1. vaskulāro augu (paparžaugu un sēklaugu) sistemātika
 2. horoloģija
 3.  floristika
 4. terminoloģija

Ģertrūde Gavrilova

Valodu prasme 

Latviešu

Izglītība

Kuldīgas vidusskola, 1952
Latvijas Valsts universitāte, Bioloģijas fakultāte, Rīga, 1957
Dr. biol. (zinātņu kandidāts bijušajā PSRS), LZA Bioloģijas institūts, 1967

Darba pieredze

Profesionālās aktivitātes

 1. Botānikas terminoloģijas apakškomisijas loceklis, LZA TK, 1980-
 2. Redakcijas kolēģijas loceklis enciklopēdijā “Latvijas daba”, 1-6 sējumi, 1992-1998
 3. Līdzdalība projektā “Latvāņa izplatības ierobežošana Latvijā” (Latvijas Zemkopības ministrija, Latvijas Lauksaimniecības universitāte), 2001-
 4. Nezāļu terminoloģijas vārdnīca (Latvijas Lauksaimniecības universitāte), 1996-1997
 5. Lekcijas, praktiskās nodarbības, kursa, bakalaura, maģistra darbu vadīšana un konsultācijas par tēmu “Latvijas vaskulāro augu flora”, LU Bioloģijas fakultāte. 1970-

Pēdējās svarīgākās publikācijas

(pavisam 281, tai skaitā 8 monogrāfijas)
 1. Gavrilova, Ģ. 2001. Latvijas vaskulāro augu flora: Sūreņu dzimta (Polygonaceae), portulaku dzimta (Portulacaceae). – Rīga: LU. – 80 lpp.
 2. Gavrilova, Ģ. 1999. Latvijas vaskulāro augu flora: Neļķu dzimta (Caryophyllaceae). – Rīga, LU. – 104 lpp.
 3. Gavrilova, Ģ., Šulcs, V. 1999. Latvijas vaskulāro augu flora: Taksonu saraksts. Rīga, Latv. Akad. b-ka. – 136 lpp.
 4. Gavrilova, Ģ., Fatare, I. [data concerning Latvia region]. 1999. Resedaceae to Platanaceae. – In: Jalas, J., Suominen, J., Lampinen, R., Kurtto, A. (eds.), Atlas Florae Europaeae. vol.12. – Helsinki. – 250 pp.
 5. Gavrilova, Ģ., Laiviņš, M. 1992. Botāniskie liegumi: Lukna, Čužupurvs, Vīdale, Dižkalni, Piešdanga, Gavieze, Vērene. – Rīga: Zinātne. – 219 lpp.
 6. Gavrilova, Ģ. 1988. Lapa. Morfoloģija un terminoloģija. – Rīga: Zinātne. – 167 lpp.
 7. Табака, Л., Гаврилова, Г., Фатаре, И. 1988. Флора сосудистых растений Латвийской ССР. – Рига: Зинатне. – 195 с.
 8. Гаврилова, Г. 1984. Озеро Цириша: Флора охраняемых территорий Латвии. – Рига: Зинатне. – 121 с.

Zinātniski pētnieciskie projekti

Latvijas vaskulāro augu flora. Latvijas Zinātnes padome.
Nacionālā botāniskā nomenklatūra. Latvijas Zinātnes padome.
Flora of the Baltic Countries. Tartu.
Atlas Florae Europaeae. The Committee for Mapping the Flora of Europe, Helsinki, Finland.
Bioloģiskās daudzveidības monitorings. VARAM.
Augsnes apstrādes, nezāļu apkarošanas un augu maiņas teorētiskās bāzes pilnveidošana. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Lauksaimniecības fakultāte.