Solvita Jermacāne

Izglītība

1999.g. ieguvu Dabas zinātņu maģistra grādu ģeogrāfijā, 1997. gadā - bakalaura grādu bioloģijā, līdz 1993. gadam mācījos Vecumnieku vidusskolā. Pašlaik pētu Latvijas sauso un mēreni mitro pļavu un ganību veģetāciju doktorantūras studiju ietvaros LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē.

Zinātniskās intereses - dabiskie zālāji (pļavas un ganības) – augu sabiedrības, ekoloģija, ģeogrāfija, dinamika. 

Sausa Daugavas terases nogāzes pļava pie Jēkabpils
Sausa Daugavas terases nogāzes 
pļava pie Jēkabpils
Mēreni mitra atmatu pļava 
Drusku pilskalnā pie Igaunijas robežas.
Sausa smiltāju pļava Slutišķos (Daugavas loki) 
ar dzelteno kaķpēdiņu

Darbojos

kopš 2001. g.

LU Bioloģijas Institūts - asistente granta tēmā “Boreālā un nemorālā bioma ekotona augu sabiedrību struktūra, mijiedarbība un transformācija Latvijā klimata pasiltināšanās un vides piesārņošanas ietekmē”.

Piedalos arī Latvijas Dabas fonda projektā “Nacionālā pļavu inventarizācija”.

1996-2000

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte - botāniķe granta tēmā "Latvijas veģetācijas ģeogrāfija un ekoloģija: augu sabiedrību un biotopu klasifikācija”.

1999-2000

Projekts “Gaujas Nacionālā parka floras inventarizācija” - dabisko zālāju izpēte.

1998-1999

Latvijas Dabas fonds – eksperte Eurograssland projektā.

1997-1998

Pļavu veģetācijas izpēte reģionālajai plānošanai līgumdarbā ar Vecpiebalgas, Taurenes un Dzērbenes pagastu.

Konferences

2001.g. augusts,
Rīga

II. Pasaules latviešu zinātnieku kongress. Referāts “Latvijas zālāju augu sabiedrību ekoloģija un ģeogrāfija”

2001.g. jūlijs, Freisinga, Vācija

Starptautiskās Veģetācijas zinātnes asociācijas simpozijs “Veģetācija un ekosistēmu funkcijas”. Stenda referāts “Parastās armērijas Armeria vulgaris Willd. izplatība un socioloģija Latvijā”.

2001.g. aprīlis,
Roma, Itālija

Starptautisks seminārs “Sāļo augteņu augājs”, kas noritēja projekta “Eiropas veģetācijas apskats” ietvaros . Referāts “Veģetācijas pētījumu attīstība Latvijā” (līdzautors M.Laiviņš).

2000.g. aprīlis,
Erice, Itālija

Starptautisks seminārs “Sausie zālāji”, kas noritēja projekta “Eiropas veģetācijas apskats” ietvaros (9th workshop of “European Vegetation Survey” on “Dry grasslands”). Referāts “Pārskats par sauso zālāju veģetāciju Latvijā”.

1999.g. jūlijs,
Bilbao, Spānija

Starptautiskās Veģetācijas zinātnes asociācijas simpozijs “Veģetācija un klimats”. Stenda referāts “Neofītās laimiņu (Sedum L.) un dievkrēsliņu (Euphorbia L.) sabiedrības Latvijā”.

1997.g. septembris,
 Rīga

Latvijas Universitātes 56. zinātniskajā konferencē ar referātu - “Pļavu un ganību augu sabiedrību augstākie sintaksoni Latvijā”.

Piederība sabiedriskām organizācijām

kopš 1995.gada Latvijas Botāniķu biedrība

kopš 2000. gada Starptautiskā Veģetācijas zinātnes asociācija

kopš 2000. gada Latvijas Dabas fonds

Galvenās publikācijas

Laiviņš M., Jermacāne S. 1997. Svešzemju koku un krūmu sugas Latvijas mežos. Meža Dzīve 7:12-13.

Jermacāne S. 1998. Gaujas augšteces rajona purvaino pļavu augu sabiedrības. Latvijas purvu veģetācijas klasifikācija un dinamika. Latvijas Universitātes Zinātniskie Raksti. Rīga, 613: 67-75

Jermacāne S. 1999. Smaržzāles-parastās smilgas sabiedrību Anthoxantho-Agrostietum tenuis Sill. 1933 em. Jurko 1969 klasifikācija un ekoloģija Latvijā (Piejūras zemiene, Austrumzemgale, Vidzemes augstiene). Latvijas veģetācija 2: 29-80

Laiviņš M., Jermacāne S. 1999. Neofītās laimiņu (Sedum L.) un dievkrēsliņu (Euphorbia L.) sabiedrības Latvijā. Latvijas veģetācija 2: 7-28

Laiviņš M., Jermacāne S. 2000. Emergence of certain neophytic plant communities in the vicinity of cemeteries in Latvia. Botanica Lithuanica vol. 6 (2): 143-155

Jermacāne S. 2000. Gaujas Nacionālā parka smiltāju pļavu augu sabiedrības. Jauns gadsimts – jauna ģeogrāfija. II Latvijas Ģeogrāfijas Kongress. Rīga, 33-35 lpp.

Jermacāne S., Laiviņš M. 2001. Dry calcareous dolomite outcrop and grassland communities on the Daugava River bank near “Dzelmes”. Latvijas Veģetācija 4: 51-70

Jermacāne S., Laiviņš M. 2001. Latvijā aprakstīto augu sabiedrību sintaksonu saraksts. Latvijas Veģetācija 4: 115-132

Jermacāne S., Laiviņš M. 2001. Aronas pilskalna veģetācija. Mežzinātne, 10(43): 55-72

Āboliņa A., Jermacāne S., Laiviņš M. 2001. Post-Drainage Dynamics of the Ground Vegetation in a Transitional Mire. Baltic Forestry vol. 7, 1: 19-28

Jermacāne S. 2001. Dry calcareous grassland communities (Filipendula vulgaris-Helictotrichon pratense) in Western and Central Latvia. Annali di Botanica (iespiešanā)

Jermacāne S., Laiviņš M. 2001. Dry grassland vegetation in the Daugava River valley near “Slutišķi”. LLU Raksti (iespiešanā).