Rūta Kazāka 

LLU Mežkopības katedras botānikas laborante, dzim 1948. (grūtie pēckara gadi!). 

Mājas adrese: Brīvības bulv. 28-36, Jelgava, LV 3004. 
Darba adrese: LLA Akadēmijas 11, Jelgava, LV 3001. 

1971.g. iegūta mežsaimniecības inženiera kvalifikācija, absolvējot LLA  Mežsaimniecības fakultāti. 
Dzīves līkloči saveduši kopā ar botāniķiem, ar kuriem pavadīti neaizmirstami brīži Baltijas botāniķu konferencēs - ekspedīcijās šaipus dzelzs priekškara. Rezultātā - atlikušo dzīves daļu nemitīgi zīmēju augus: 

Latvijas vaskulāro augu flora (m-balti zīm.),4 burtnīcas iznākušas, pārējās top. 
Latvijas Sarkanā Grāmata (krāsaini zīm.) - vēl arvien nav iznākusi 
Koki un krūmi Latvijas mežos un ārēs (autore A.Zviedre, krās. zīm.) - sponsoru meklēšanas stadijā). 
LBB emblēmas autore.