Ieva Roze

Ieva Roze

M.Sc. Ieva Roze
asistente

Darba vieta

LU Bioloģijas institūts
Botānikas laboratorija
Miera iela 3,
Salaspils, LV 2169
Tālr.: (+371) 7945438
E-pasts: iroze@email.lubi.edu.lv

Dzimšanas gads un vieta

1977. gada 5. maijs, Liepāja

Izglītība

Liepājas 1. vidusskola, 1995
Bakalaura grāds bioloģijā, 1999
Profesionālā izglītība: bioloģijas un ķīmijas skolotāja, 2000
Maģistra grāds bioloģijā, 2001

Valodu prasme

Latviešu, krievu, vācu, angļu.

Darba pieredze un intereses

Asistente LU Bioloģijas institūta Botānikas laboratorijā, 2001→.
Arī daži projekti WWF un LDF.
Nodarbojos ar Latvijas tauriņziežu izpēti.

Zinātniski pētnieciskie projekti

Latvijas vaskulāro augu flora
Nacionālā botāniskā nomenklatūra
Sugu daudzveidības izmaiņas dabisko un antropogēno faktoru ietekmē.

Hobiji

Grāmatas, adīšana.