Viesturs Šulcs

Viesturs Šulcs
Dr.Viesturs Šulcs
Vadošais pētnieks, laboratorijas vadītājs

Darba vieta

LU Bioloģijas institūts
Botānikas laboratorija
Miera iela 3
Salaspils, LV-2169
Tālr.: (371) 7945422
Fakss: (371) 7944986
E-pasts: vsulcs@email.lubi.edu.lv

Dzimšanas gads un vieta

1952. gada 12. septembris, Ranka, Latvija

Intereses

Valodu prasme

Latviešu, krievu, vācu, (angļu)

Izglītība

Smiltenes vidusskola, 1971
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, Mežsaimniecības fakultāte, cum laude, Jelgava, 1971-1976
Dr. biol. (Zinātņu kandidāts bijušajā PSRS), Ļeņingradas Universitāte, 1985
Kursi Herbāriju tehniskajā un zinātniskajā vadībā, Botānikas institūts, Sankt-Pēterburga, 1995

Darba pieredze

Profesionālās aktivitātes, biedrību un padomju loceklis

Botānikas terminoloģijas apakškomisijas loceklis, LZA TK, 2001-
Nacionālā botāniskā dārza Zinātniskās padomes loceklis, 2001-
Latvijas Dabas muzeja Zinātniskās padomes loceklis, 2000-
“Latvijas vaskulāro augu flora” atbildīgais redaktors, 1999-
Žurnāla “Veģetācija” redkolēģijas loceklis, 1999-
LZP Ekspertu komisijas loceklis (botānika), 1997-1999
Žurnāla “Botanica Lithuanica” redkolēģijas loceklis, Viļņa, 1995-
LU Bioloģijas institūta Domes (agrāk Zinātniskās padomes) loceklis, 1992-
Latvijas Botāniķu biedrības biedrs, 1985-
Botāniskā ekspedīcija Vidusāzijā, 1981
Botāniskā ekspedīcija Kaukāzā, 1980
Viesturs Šulcs

Lekcijas

Vaskulāro augu sistemātika, LU Bioloģijas fakultāte

Pēdējās svarīgākās publikācijas  (pavisam 107)

  1. Eglīte, Z., Šulcs, V. 2000. Latvijas vaskulāro augu flora : Lycopodiophyta, Equisetophyta, Polypodiophyta. - Rīga : LU. – 88 lpp.
  2. Gavrilova, Ģ., Šulcs, V. 1999. Latvijas vaskulāro augu flora : Taksonu saraksts. – Rīga : Latv. Akad. b-ka. – 136 lpp.
  3. Шулц, В.А. 1989. Род мыльнянка (Saponaria L. s.l.) во флоре СССР. – Рига : Зинатне. – 128 с.

Zinātniski pētnieciskie projekti