Botāniķu biedrībā darbojušies izcili zinātnieki:
Dr.biol.habil. Pauls Galenieks

Biol.zin. kand., doc. Marija Galeniece (dz. Liniņa)

Dr.biol. Alfrēds Rasiņš

Dr.biol Laima Tabaka

Vilis Lūkins

Emīlija Ozoliņa

Jānis Bickis

Latvijas Botāniķu biedrības darbību ietekmējuši tādi izcili zinātnieki kā:
Aleksandrs Melderis
Nikolajs Malta

Heinrihs Skuja