Valda Baroniņa

1978. gadā beigusi LU Bioloģijas fakultāti

1982. – 2001. strādājusi Bioloģijas institūtā Botānikas laboratorijā

No 2001. gada strādā Latvijas Dabas Fondā – 
1) apakškoordinators un eksperts par augiem EMERALD projektā  Aizsargājamo teritoriju tīkla izveide Latvijā); 
2) eksperts projektā “Dabīgo pļavu inventarizācija Latvijā”; 
3) mikroliegumu eksperts.

Adrese: Latvijas Dabas Fonds, Kronvalda bulv. 4, Rīga, LV-1010, tel. 7034894.

 Intereses zinātnē:

1) augu sistemātika – īpaši grīšļu ģints Carex
2) retie un aizsargājamie augi
3) aizsargājamās teritorijas, jaunu teritoriju izveide

Piedalīšanās konferencēs: 

1) 3 Baltijas botāniķu ekspedīcijas – konferences no 1982. –1990. g.; 
2) 1998. g. starptautiska augu aizsardzības konference “Planta Europa”

Sadarbība ar kolēģiem: 

1) 20. gs. beigās īpaši cieša sadarbība ar Lietuvas un Igaunijas botāniķiem, strādājot pie Baltijas floras konspekta,
 2) sadarbība ar Zviedrijas kolēģiem Upsalas Lauksaimniecības Akadēmijā reto un apdraudēto sugu nodaļā, veidojot Baltijas reģiona Sarkano grāmatu, 
3) sadarbība tepat ar Latvijas ornitologiem (g.k. inventarizējot pīļu kuņģīšu saturu, nosakot barības bāzi)
4) un, protams, ar visiem Latvijas botāniķiem ikdienas darba gaitās.

Galvenās publikācijas:

  1. Baroniņa V. 1988. Carex aquatilis Wahlenb. – jauna suga Latvijas florā // RADz, 2.-4.

  2. Baroniņa V. 1989. Carex rhynchophysa C.A. Mey – jauna suga Latvijas florā // RADz, 2.-4.

  3. Baroniņa V. 1990. Aizsargājamās augu sugas // Latvijas PSR flora un veģetācija. Vidzemes centrālā augstiene, Rīga, “Zinātne”, 112.-121. (krievu val.)

  4. Baroniņa V., Lodziņa I. 1992. Populārzinātniskā Latvijas Sarkanā grāmata. Augi. Rīga, “Zinātne”, 140.

  5. Agrimonia, Filipendula, Fragaria, Parnassia. In: Flora of The Baltic countries. Compendium of Vascular plants. II. Tartu. 1996. 

  6. Vascular plant flora of the Lake Engures drainage basin, Latvia, and the coastal zone of the Gulf og Riga // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Vol. 54. Nr. 5/6. 2000 (kopā ar Ģ. Gavrilovu) 177.-189.

  7. Baroniņa V. 2001. Latvijas vaskulāro augu flora. Grīslis – Carex (Cyperaceae). Rīga, 99.

Hobiji: floristika, sports (šaušana ar mazkalibra šauteni un pistoli, peldēšana, orientēšanās, pēdējos gados īpaši tuva – dāmu vingrošana).

Dīvaini notikumi iz manas dzīves? Nav. Varbūt - dīvaini būtu tas, ja es nebūtu botāniķe.