Vārds, uzvārds,
zinātniskais grāds

Darba vietas adrese

Kontaktinformācija

Gaida Ābele,
Dr. biol.

 

 

Baiba Bambe,
Dr. biol.

LVMI "Silava"
Rīgas ielā 111
Salaspils
Rīgas raj.
LV-2169

Mežu pētīšanas stacija
Kalsnavas pag.
Madonas raj.
LV-4860

Tel. 7949773
baiba@silava.lv

Tel. 4837680
Mob. tel.
6409476
mps@apollo.lv

Valda Baroniņa

Latvijas Dabas Fonds
Kronvalda bulv. 4
Rīga, LV-1010

Tel. 7034894

Biruta Cepurīte

Latvijas Universitāte
Bioloģijas institūts
Botānikas laboratorija
Miera iela 3

Salaspils, LV 2169

tel.: 7945438
bcepurite@email.lubi.edu.lv

Zane Deķere

LU Bioloģijas institūts
Botānikas laboratorija
Miera iela 3
Salaspils, LV 2169

Tālr.:  (+371) 7945438
Fakss : (+371) 7944986
zdekere@email.lubi.edu.lv

Ģertrūde Gavrilova

LU Bioloģijas institūts
Botānikas laboratorija
Miera iela 3
Salaspils, LV-2169

Tālr.: (371) 7945438
Fakss : (371) 7944986
gga@email.lubi.edu.lv

Solvita Jermacāne

 

Tel. 7949641
solvita@silava.lv

Rūta Kazāka

Latvijas Lauksaimniecības
universitāte
Akadēmijas ielā 11
Jelgava, LV 3001

 

Vija Kreile

Teiču dabas rezervāts
Aiviekstes ielā 3
Ļaudona
Madonas rajons LV-4862

Vija@teici.lv

Voldemārs Langenfelds,
Dr. biol.

 

 

Artūrs Mauriņš,
Dr. biol.

 

 

Janta Mežs

LU Bioloģijas fakultātes studente

 

Māra Pakalne,
Dr. biol.

Latvijas Universitāte,
Bioloģijas fakultāte,
Botānikas un ekoloģijas katedra
Kronvalda bulvāris 4, LV-1586
Rīga, Latvija

Tel. 7 034875
Fakss 7 820113
mara@lanet.lv

Alfons Piterāns,
Dr. biol.

Latvijas Universitāte,
Bioloģijas fakultāte,
Botānikas un ekoloģijas katedra
Kronvalda bulvāris 4, LV-1586
Rīga, Latvija

Tel. 7034877

Ieva Roze

Latvijas Universitāte,
Bioloģijas fakultāte,
Botānikas un ekoloģijas katedra
Kronvalda bulvāris 4, LV-1586
Rīga, Latvija

Tel.: (+371) 7945438
iroze@email.lubi.edu.lv

Edgars Vimba,
Dr. biol.

Latvijas Universitāte,
Bioloģijas fakultāte,
Botānikas un ekoloģijas katedra
Kronvalda bulvāris 4, LV-1586
Rīga, Latvija

Tel. 7034877
evimba@lanet.lv

Ilze Rēriha

 

 

Inga Straupe

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Mežkopības katedra
Meža fakultāte
Akadēmijas iela 11
Jelgava, LV - 3001

Tel. 3020031 , 3026322
Mob. tel.
9442520
straupe@cs.llu.lv

Viesturs Šulcs

LU Bioloģijas institūts
Botānikas laboratorija
Miera iela 3
Salaspils, LV-2169

Tālr.: (371) 7945422
Fakss : (371) 7944986
vsulcs@email.lubi.edu.lv