Biruta Cepurīte

Darba vieta

Latvijas Universitāte
Bioloģijas institūts
Botānikas laboratorija
Miera iela 3
Salaspils, LV 2169
tel.: 7945438
bcepurite@email.lubi.edu.lv

Izglītība

Cēsu 1. vidusskola, 1958
Bulduru dārzkopības tehnikums, 1961
P. Stučkas LVU Bioloģijas fakultāte, 1971 Biologs – botāniķis
Kopš 1961.g. strādā Bioloģijas institūta botānikas laboratorijā

Intereses

■ vaskulāro augu (paparžaugi un sēklaugi) sistemātika
■ zinātniskā un nacionālā botāniskā nomenklatūra

Zinātniski pētnieciskie projekti

■ Latvijas vaskulāro augu flora (paparžaugi un sēklaugi)
■ Nacionālā botāniskā nomenklatūra
■ Sugu daudzveidības izmaiņas dabisko un antropogēno faktoru ietekmē
■ Flora of the Baltic Countries

Sadarbība, referāti

■ Ar Lietuvas un Igaunijas botāniķiem, strādājot pie Baltijas floras konspekta (Flora of the Baltic countries, 1993→)
■ Sadraudzības līgumdarbs ar Polijas Botānikas institūtu Krakovā (1988-1990). Sadarbībā ar M. Jagiełło veikta Orchidaceae dzimtas Dactylorhiza ģints kritisko taksonu sistemātiskā un horoloģiskā izpēte Latvijā
■ Nolasīts referāts “Orhidejas Latvijas Sarkanajā grāmatā” konferencē – Orhideju aizsardzība un kultivēšana (krievu val.) (Tallina, 1980)

Piedalījusies reto un aizsargājamo augu sugu atradņu apzināšanā, veidojot dabas liegumu “Daugavgrīva” (ļoti interesanta vieta Rīgas pilsētā 20.gs. 80-tajos gados)

Dažādos izdevumos un enciklopēdijās publicēti 135 zinātniski un populārzinātniski raksti.

Pēdējās svarīgākās publikācijas

  1. Talla B. Ģints Dactylorhiza (Neck.)Nevski sistemātika. – Grām.: Latvijas PSR flora un veģetācija. Ziemeļvidzemes ģeobotāniskais rajons. Rīga, 1979, 137.-147. lpp.(krievu val.)
  2. Fatare I., Cepurīte B. Daugavas ielejas flora. – Grām.: Latvijas PSR flora un veģetācija. Dienvidaustrumu ģeobotāniskais rajons. Rīga, 1982. 93.-140. lpp. (krievu val.)
  3. Cepurīte B. Maršala mārsils – Thymus marschallianus Willd. – Latvijas florā. – Retie augi un dzīvnieki. Rīga, 1982, 7.-8. lpp.
  4. Cepurīte B. Māteres – Leonurus L. – Latvijas florā. – Retie augi un dzīvnieki. Rīga, 1986, 5.-8. lpp.
  5. Fatare I., Cepurīte B. Phyteuma orbiculare L. – jauna suga Latvijas florā. – Retie augi un dzīvnieki. Rīga, 1987, 2.-3. lpp.
  6. Cepurīte B., Rēriha I. Glyceria striata (Lam.) Hitchc. – Jauna suga Latvijas florā. – Retie augi un dzīvnieki. Rīga, 1988, 4.-7. lpp.
  7. Cepurīte B. Dienvidu mārsmilga – Hierochloë australis (Schrad.) Roem. et Schult. – jauna suga Latvijas florā. – Retie augi. Rīga, 1991, 4.-5. lpp.
  8. Lythraceae, Cuscutaceae, ģ. Myosotis, Lamiaceae, Orobanchaceae, Valerianaceae (līdzautore). In: Flora of the Baltic Countries. Compendium of Vascular plants. 2. Tartu, 1996
  9. Cepurīte B. Amaranthus palmeri S. Watson – Palmera amarants un Amaranthus standleyanus Parodi ex Covas – Standleja amarants – jaunas adventīvas sugas Latvijas florā. – Retie augi. Rīga, 2002, 7.-9. lpp.
  10. Cepurīte B. Latvijas vaskulāro augu flora. Skarblapju dzimta (Boraginaceae) 2002.(iespiešanā).

Lekcijas

■ Vaskulāro augu sistemātika, LU Bioloģijas fakultāte