Artūrs Mauriņš

Profesora Artura Mauriņa lielākā aktīvās dzīves un zinātniskās darbības daļa ir aizritējusi Latvijas Universitātē, kur laikā no 1960. līdz 1998.gadam (vairāk nekā 30 gadu!) viņš bija Botānikas, vēlāk Botānikas un ekoloģijas katedras vadītājs.

1960.g. rudenī A.Mauriņš kļūst par LVU Bioloģijas fakultātes docentu.

1966.g. A.Mauriņš aizstāv doktora disertāciju, iegūstot doktora zinātnisko grādu, bet pēc gada viņam piešķir profesora zinātnisko nosaukumu (1967). Viņa vadībā Botānikas katedra izveidojās par Bioloģijas fakultātes viskvalificētāko katedru - tajā strādāja 3 profesori un 4 zinātņu kandidāti.

Mācību darbs ar studentiem vienmēr ir bijis profesora uzmanības centrā - lekcijas un semināri evolūcijas teorijas pamatkursā, speckursi dendroloģijā, augu introdukcijā, bioloģiskajā prognozēšanā.

Daudz A.Mauriņš ir paveicis zinātniskajā darbā. Katedras zinātniskais darbs profesora A.Mauriņa vadīšanas laikā ir norisējis divos galvenajos virzienos : 1) Latvijas floras pētījumi un šīs floras aizsardzības problēmas ; 2) pētījumi kvantitatīvajā augu ekoloģijā. Jāuzsver, ka šī otra virziena ieviešana un attīstīšana bija ļoti cieši saistīta ar plašu skaitļošanas tehnikas ieviešanu un programmēšanu, arī veselu līgumdarbu sēriju, kuras dvēsele bija profesors A.Mauriņš. Šis virziens bija arī izejas punkts un deva nodrošinājumu Bioloģijas fakultātes studentu apmācībai, izmantojot tā laika modernāko skaitļošanas tehniku. Te izauga un pilnveidojās daudzi biologi, kuri sekmīgi strādā savā specialitātē vēl šodien un ieņem vadošus amatus.

Septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados , kad Latvijā sevišķi aktuālas kļuva dabas aizsardzības problēmas un īpašu aktualitāti ieguva pētījumi ekoloģijā, Botānikas katedra pārtapa par Botānikas un ekoloģijas katedru, nelielas studentu grupas sāka specializēties tieši ekoloģijā.

Profesors A.Mauriņš, kaut arī formāli ir pensijā no 1994.gada, bieži jo bieži ir sastopams Latvijas Universitātē. Viņš kopā ar profesoriem E.Vasermani un P.Cimdiņu Ekonomikas un vadības fakultātes Sabiedriskās vadības specialitātes studentiem lasa lekciju kursu “Sociāliekonomiskā prognozēšana”. Arī privātās - Ekonomikas un kultūras augstskolas studenti apgūst “Ekoloģijas” un “Dabaszinātņu modernās koncepcijas” kursus profesora A.Mauriņa vadībā.

Profesors turpina arī zinātnisko darbību un gatavo izdošanai atkārtotu “Dendroloģijas”izdevumu, kuru varēs izmantot gan kā mācību līdzekli LLU Mežu fakultātes studenti, gan plaša interesentu auditorija. Interesantas ir profesora publikācijas dažādos izdevumos, piemēram, žurnālā “Dārzs un Drava”, “Vides Vēstis”, laikrakstos “Rīgas Balss” u.c. gan par aktuāliem, gan dendroloģijas jautājumiem. A.Mauriņš atrod laiku arī darboties kā eksperts dendroloģijas jautājumos Rīgas apstādījumos un vadīt ekskursijas pa Rīgas dārziem un parkiem Ainavu arhitektūras studentiem no LLU un studentiem no Pedagoģijas un skolvadības augstskolas.

Profesors A. Mauriņš bieži sastopams savā dārzā, kur darbojas ar introducētām augu sugām: tur zied Hibiscus siriacus u.c., no tiem iegūtas sēklas un sējeņi, pēc dažiem gadiem viņš cer izaudzēt arī iespaidīgu bambusu audzi. Lai veicas profesoram Viņa darbā!