Aleksandrs Melderis

Dzimis 1909. gada 19. janvārī Jelgavā. Miris 1986. gadā Lielbritānijā. Beidzis Latvijas Universitātes Matemātikas un dabaszinātņu fakultāti (1936). Upsalas universitātes Botānikas muzeja asistents (1945 - 1951). Eiropas herbārija vadītājs Britu muzejā Londonā (no 1951). Mācību grāmatas "Botānika" (I, 1940) līdzautors.

Aleksandrs Melderis dzimtenē atgriezās 1920. gadā. 1927. gadā beidza 2. Valsts ģimnāziju Jelgavā, pēc tam studēja LU Matemātikas un dabaszinātņu fakultātē, kur specializējās sistemātiskajā botānikā.

Jau studiju laikā A. Melderis sāka darboties par palīgasistentu Universitātes Botāniskajā dārzā un vēlāk arī Augu morfoloģijas un sistemātikas institūtā.

A. Melderis beidza universitāti ar dabas zinātņu maģistra grādu 1936. gadā. 1940. gadā kļuva par asistentu, bet 1941 - par docenta vietas izpildītāju. Šajā laikā lasīja lekcijas par augu filoģeniju studentiem un vispārējo botāniku Veterinārās fakultātes studentiem. 1943. gada viņš habilitējās un kļuva par privātdocentu.

Pēc A. Zāmeļa nāves A. Melderim uzticēja augu iedzimtības kursa lekcijas. Savā darbības laikā Latvijā A. Melderis pētījis Latvijas floru, Lubānas klāņu veģetāciju un iedzimtību augstiņos (Centaurium), spulgotnēs (Melandrium) un graudzālēs, īpaši kviešu un vārpatas krustojumos.

1945.gadā A. Melderis sāk darbu kā zinātniskais līdzstrādnieks Upsalas universitātes Augu sistemātikas institūtā, īpaši pievērsdamies graudzāļu, vēlāk arī makroskopisko sēņu studijām. 1951.g. viņu aicina darbā uz Britu muzeju, kur viņš ir Eiropas un Britu salu herbārija vadītājs. A.Melderis publicējis vairāk nekā 70 zinātnisku darbu, darbojies zinātniskajās biedrībās.

Nenogurstošā zinātnieka darbība trimdas laikā ir popularizējusi latviešu tautas un Latvijas vārdu visā pasaulē.

Viņa publicētie darbi:
Melderis A., Vīksne A. (1931) Genetical and taxonomical studies in the genus Erythraea Rich // BDR 6.-Notes of genus Rathyrus L
Melderis A. (1934) Pariss and riss // D26.
Melderis A. (1936) Mūsu segliņi un gutaperčas augi // D22.
Melderis A. (1936) Orhideju ziedu brīnumi // D23
Melderis A. (1936) Jauns ziedaugs Latvijas florai - Teucrium scordium L. // D25
Melderis A., Zāmelis A. (1937)
Melderis A. (1939) Jaunas Leersia oryzoides atradnes Latvijā //DZ2
Melderis A. Jaunas Mimulus rivularis Nutt. atradnes Latvijā //D23
Melderis A. Jauns ienācējs ziedaugs Latvijas florā - Galinsoga qudriradiata Ruiz. // DZ4