Māra Pakalne

 

Darba vieta:

Latvijas Universitāte, Bioloģijas fakultāte 
Botānikas un ekoloģijas katedra
Kronvalda bulvāris 4, LV-1586 Rīga, Latvija
Tel: 7 034875, fakss: 7 820113, e-pasts: mara@lanet.lv

Dzimšanas gads un datums: 1961. gada 27. jūlijs

Izglītība: 1994. gadā aizstāvēta Bioloģijas zinātņu doktora disertācija “ Zāļu purvu un ezeru krastmalu fitocenozes Baltijas jūras krastā (Latvija, Piejūras zemiene)”.

Patlaban vadošā pētniece projektā “Latvijas purvu veģetācijas dinamikas un vēsturiskās attīstības izvērtējums holocēnā”. Ir pieredze projektu vadīšanā, semināru un simpoziju vadīšanā, sadarbībā ar Latvijas speciālistiem un kolēģiem no citās valstīm.

Ezers Raganu purvā, Ķemeri Viga, Slīterē Skats uz Alpiem
Trapa natans

.

 

Drosera intermedia, ezers Raganu purvā, viga Slīters nacionālajā parkā

Patreizējās zinātniskās intereses:

Sadarbība:

 Darbs profesionālās organizācijās

Latvijas Botāniķu biedrībā
Starptautiskajā purvu aizsardzības grupā (International Mire Conservation Group)
Nolasīti referāti starptautiskos simpozijos Norvēģijā un Japānā.
Starptautiskā veģetācijas zinātnes asociācija (International Association for Vegetation Science).
Nolasīti referāti starptautiskos simpozijos Francijā, ASV, Lielbritānijā, Zviedrijā, Spānijā, Brazīlijā.

Publikācijas

Pakalne M. 1994. Letlands kyster. - In: Asbirk, S. (ed.) Naturen ved Kysten. Naturovervģgning 1994. - Miljš- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, 1994, p. 55.-59.

Pakalne M. 1995. Rich fen vegetation in the Coastal Lowland of Latvia. - Colloques Phytosociologues 1995, France, p. 342.-353.

Pakalne M. 1998. Purvi Latvijas ainavā. MMD’98. 25-27 lpp.

Pakalne M. 1998. Latvijas purvu veģetācijas raksturojums. “Latvijas purvu veģetācijas klasifikācija un dinamika”. 23.-38. lpp.

Pakalne M., Kalniņa L., 1999. Comparison of mire palynostratigraphy with the local and present vegetation. In.: The 4th Baltic Stratigraphical Conference "Problems and methods of modern regional stratigraphy " Rīga, pp. 78-80.

Pakalne M., Kalniņa L. 2000. Mires in Latvia. Suo, 51(4), 213-226.

Pakalne, M., Kalniņa, L., 2000. Grīņu sārtenes (Erica tetralix) izplatība Latvijas teritorijā iepriekšējos starpledus laikmetos un mūsdienās. Latvijas Universitātes 58. zinātniskā konference. Zemes un Vides zinātņu sekcijas referātu tēzes. Rīga. 126-127 lpp.

Pakalne M., Čakare, I.. 2001. Spring vegetation in the Gauja National Park. Latvijas veģetācija, 4, Latvijas Universitāte, pp. 17-33.

Pakalne M., Kalniņa, L. 2001. Past, Present and Future of Latvian mires. 2nd World Congress of Latvian Scientists, Riga, 14-15 August, Congress proceedings. pp. 368.