Pašreizējās LBB valdes sastāvs:

Valda Baroniņa - priekšsēdētāja
Vija Kreile - vietniece
Daina Dzintare - sekretāre
Edgars Vimba
Ivars Kabucis
Māra Pakalne
Liene Salmiņa
Ieva Rove